Vergunning

Toezicht

Het warenwetbesluit tatoeëren, piercen en permanente make-up, stelt ondermeer de eis, dat ondernemers werkzaam in deze branches per 1 juni 2007 in het bezit moeten zijn van een vergunning. Ik ben in het bezit van deze vergunning en ben vermeld op de landelijke website van de GGD: www.veiligtatoeerenenpiercen.nl

Na een uitgebreide inspectie door ambtenaren van de GGD, wordt namens de minister van WVS de vergunning verstrekt, indien de bevindingen zijn dat er in een salon veilig gewerkt wordt. Er wordt dan aan alle eisen voldaan, die door het Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid zijn opgesteld in opdracht van het Ministerie van WVS. Een ondernemer die zonder vergunning werkt is in overtreding.

Handhaving

vergunning

Handhaving van het Warenwetbesluit tatoeëren, piercen en permanente make-up, gebeurt door de VWA (Voedsel en Waren Autoriteit). Bij overtredingen volgt een boete. De geldigheidsduur van de vergunning is de eerste twee keer twee jaar. Daarna wordt elke drie jaar een nieuwe inspectie gedaan.

Wetgeving

De leeftijdsgrens in het Warenwetbesluit tatoeëren, piercen en permanente make-up luidt als volgt: Onder de 12 jaar is het verboden een tatoeage of piercing aan te brengen. Tussen de 12 en 16 jaar geldt, dat ook al is er sprake van wettige vertegenwoordiging, tatoeages op hoofd, hals, polsen of handen niet aangebracht mogen worden (voor piercen zijn ook speciale uitzonderingen).  Boven de 16 jaar is men vrij te beslissen.