Vergoeding

Voor een aantal behandelingen kunt u een vergoeding aanvragen bij uw ziektekostenverzekeraar. De hoogte van de vergoeding hangt af van hoe u verzekerd bent. Kijk uw polis na of bel even met uw ziektekostenverzekeraar. U dient behandeld te worden bij een erkende specialist met de benodigde diploma’s of certificaten.

Ik ben erkend voor de volgende behandelingen:

  • IPL lichtflitsontharing in het gezicht of op verwijzing van de arts in overleg met uw verzekeraar op overige lichaamsdelen
  • Elektrisch ontharen in het gezicht
  • Acne behandelingen