Principes Dr. Baumann

Het zou eigenlijk heel vanzelfsprekend moeten zijn: een goede huidverzorging moet in de eerste plaats goed zijn voor uw huid. Dat betekent heel concreet: alle ingrediënten die op uw huid worden aangebracht moeten goed verdragen worden op de korte en de lange termijn. De ingrediënten moeten zo gekozen zijn, dat ze doen wat ze beweren te doen. Valse beloftes zijn uit den boze. Er kan slechts beloofd worden, dat uw huid in de beste mogelijke toestand gehouden kan worden, binnen de mogelijkheden van uw persoonlijke genetische aanleg en uw leefomstandigheden.

Bovendien zijn de principes van Dr. Baumann, dat het individuele belang van een gezonde huid in harmonie moet blijven met het algemene belang. Dat betekent onschadelijk voor elk individu op aarde. Er worden alleen die ingrediënten gebruikt die niet schadelijk zijn voor u, niet voor anderen en niet voor het milieu.

Deze basisopvatting vraagt een regelmatig herzien van de producten op basis van nieuwe wetenschappelijke en maatschappelijke bevindingen. Dr. Baumann volgt de nieuwste informatie op de voet en past waar nodig de producten aan, zodat u steeds zeker bent van de beste kwaliteit, in overeenstemming met haar principes.