Tatoeage

Het aanbrengen van permanente make-up is een afgeleide techniek van tatoeëren. Het woord "tattoo" is afkomstig van het Tahitiaanse woord "tatu", dat "merken" betekent. Onder tatoeëren verstaan we: het aanbrengen van allerlei vormen en tekeningen overal op het lichaam al of niet met diepere betekenis of alleen ter versiering. Een tatoeage wordt in een diepere huidlaag aangebracht met kleurvaste pigmenten en is daarom altijd definitief (zie techniek). Er zijn wel methoden op de markt (o.a. laser) waarmee getracht kan worden een tattoo uit de huid te verwijderen, maar dit is een moeilijk proces. Resultaten laten vaak te wensen over en de behandeling is langdurig en vaak pijnlijk.

ooglijnen net gezet 2Wilt u een tatoeage laten zetten, doe dat nooit impulsief. Denk er goed over na en bekijk heel veel plaatjes voor u en definitief besluit neemt. Er zijn heel veel afbeeldingen te vinden. U kunt op internet zoeken, maar in de praktijk liggen ook boeken met voorbeelden. Soms zijn de plaatjes verkleind en dat levert een probleem op bij het zetten. Te dunne lijnen kunnen niet dicht op elkaar in de huid gezet worden. Het is daarom verstandig de afbeelding van de voren te bekijken en zonodig aan te passen, zodat de afbeelding duidelijk en scherp zichtbaar is in de huid. Na verloop van tijd waaiert het pigment in de huid altijd wat uit. Dat betekent dat de lijnen vaak iets grover worden. 
De kleur zwart wordt bij sommigen antraciet, bij anderen meer blauw. Alle pigmenten gaan in de huid een verbinding aan met het eigen pigment, daarom kan het eindresultaat bij iedereen iets afwijken. Voor zover op dit ooglijn boven 1 maand na het zettenmoment bekend, heeft een (kleine) tattoo geen directe gevolgen voor de gezondheid. De wetenschap onderzoekt nog of het aanbrengen van pigment in grotere delen van de huid, op termijn, nadelige gevolgen kan hebben.

Het zetten van een tatoeage is sinds 1 juni 2007 alleen toegestaan indien er een vergunning is afgegeven door het ministerie. Er worden eisen gesteld aan werkomgeving, materialen etc. Tevens is er minimum leeftijd vastgesteld.

Tijdelijke tatoeage

Soms wordt gesuggereerd dat u een tijdelijke tatoeage kunt laten zetten. Dit is echt onzin! Als ik een tattoo zet, met als doel dat de afbeelding snel moet vervagen, zou ik minder diep en met minder kleurvaste pigmenten kunnen werken. U zou echter jarenlang met een onduidelijk, half vervaagde tatoeage rondlopen. Bovendien krijgt u nooit de garantie, dat de huid weer helemaal blank wordt. Bij mij kunt u voor een tijdelijke tatoeage dus niet terecht.