TECHNIEK ELEKTRISCHE EPILATIE

Methodes van elektrische epilatie zijn:

Elektrolyse: d.m.v. galvanische stroom 

Hierbij wordt met een wegwerpnaald in de haarschacht gegleden, waarop 30-60 seconden stroom toegepast wordt. Het principe berust op een chemisch proces, dat plaatsvindt in de haarfollikel; namelijk het vrijkomen van NaOH (causticsoda), als gevolg van de stroom. De haarfollikel wordt als ware geloogd.  Tegenwoordig nog weinig toegepast, omdat de behandelduur per haar lang is en ook als pijnlijk wordt ervaren. 

Thermolyse (of diathermie) : d.m.v. hoogfrequente wisselstroom 

Pincetmethode d.m.v. hoogfrequente stroom, berust op het principe dat een speciale pincet op de haar gezet wordt, die de energie moet transporteren naar de bodem van de haarfollikel. Theoretisch sluitend, maar een haar geleidt slecht warmte. De meeste energie vloeit weg langs de huid en follikelwand. Slechts een klein gedeelte van de energie komt bij de wortel terecht en is te gering om de haarwortel te coaguleren. Des te schrijnender is het dat wel telkens opnieuw dergelijke ontharingsapparaten, op de markt aangeboden zien. Laat u niet misleiden!

Naaldmethode d.m.v. hoogfrequente energie is ook in ons land nog steeds de meest toegepaste methode van elektrische epilatie. Dit principe berust op het toevoeren van hoogfrequente wisselstroom aan een vochtig medium (in dit geval organisch weefsel), waardoor de structuur van het follikelweefsel verandert en er geen nieuwe haar kan groeien. Een juiste techniek is van groot belang voor het succesvol behandelen. De naald moet precies op de goede plaats in de huid aangebracht worden, op sommige plaatsen kan men de flash techniek toepassen, d.w.z. stroom heel hoog, aantal seconden minder. De cliĆ«nt moet deze korte heftige pijn wel kunnen verdragen.   

Ervaring

Het aantal haren dat per behandeling wordt verwijderd, hangt af van de vaardigheid van de behandelaar. Elke paar jaar volg ik verplichte bijscholingsdagen en mijn behandelingen worden daarom ook door de meeste ziektekostenverzekeraars vergoed.

Elektrolyse-thermolyse : d.m.v. galvanische- en hoogfrequente wisselstroom 

Deze methode, de BLEND Methode, genoemd en tegenwoordig het meest gebruikt, berust op het gebruik van beide stroomsoorten. Door nu een combinatie aan te gaan met thermolyse, neemt de behandeltijd per haar recht evenredig af. De loogvorming wordt versneld door de warmte die ontstaat t.g.v. de hoogfrequente energie. De pijngevoeligheid is relatief minder, omdat door de hoogfrequente energie optredende warmte, de zenuwbundels die rond de follikel liggen, enigszins worden verdoofd. Hierdoor wordt de invloed van de elektrolyse, op zich pijnlijker, minder gevoeld.